SERVIZIO CLIENTI 02 84 11 90 38

DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL

25 mg tabletki powlekane
Dexketoprofen
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy.
  niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

1. Co to jest lek DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL i w jakim celu się go stosuje

DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL to lek przeciwbólowy należący do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).

Stosowany jest w objawowym leczeniu bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, takim jak ból mięśni, bolesne miesiączkowanie, ból zębów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL

Kiedy nie stosować leku DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na deksketoprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne;
 • jeśli u pacjenta występuje astma lub w przeszłości występowały napady astmy, ostry alergiczny nieżyt nosa (krótki okres stanu zapalnego błony śluzowej nosa), polipy nosa (guzki we wnętrzu nosa spowodowane alergią), pokrzywka (wysypka pęcherzykowa), obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, oczu, warg, języka lub zespół zaburzeń oddechowych) lub świszczący oddech po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub innego leku z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych;
 • jeśli u pacjenta w przeszłości występowały reakcje fotoalergiczne lub reakcje fototoksyczne (w szczególności w postaci zaczerwienienia i/lub pęcherzy na skórze poddanej ekspozycji na światło słoneczne) podczas przyjmowania ketoprofenu (niesteroidowego leku przeciwzapalnego) lub fibratów (leków stosowanych w celu obniżenia stężenia tłuszczów we krwi);
 • jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości wrzody trawienne, krwawienia z żołądka lub jelit lub przewlekłe problemy z trawieniem (np. niestrawność, zgaga);
 • jeśli u pacjenta występowało krwawienie z żołądka lub jelit, lub perforacje z powodu wcześniejszego przyjęcia leków z grupy NLPZ stosowanych w leczeniu bólu;
 • jeśli u pacjenta występują choroby jelit przebiegające z przewlekłym stanem zapalnym (choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego);
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca, umiarkowane lub ciężkie zaburzenia czynności nerek lub ciężkie zaburzenia czynności wątroby;
 • jeśli u pacjenta występuje nadmierna skłonność do krwawień lub zaburzenia krzepnięcia;
 • jeśli pacjent jest ciężko odwodniony (nadmierna utrata płynów z organizmu) z powodu wymiotów, biegunki lub przyjmowania niedostatecznej ilości płynów;
 • jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży lub karmi piersią;

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

 • jeśli u pacjenta występuje alergia lub jeśli u pacjenta występowały problemy związane z alergią;
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, wątroby lub serca (nadciśnienie tętnicze i/lub niewydolność serca), jak również zatrzymywanie płynów, lub jeśli którykolwiek z powyższych problemów wystąpił u pacjenta w przeszłości;
 • jeśli pacjent przyjmuje leki moczopędne lub występuje u niego zmniejszone nawodnienie i zmniejszona objętość krwi spowodowane nadmierną utratą płynów (np. zbyt częste oddawanie moczu, biegunka lub wymioty);
 • jeśli u pacjenta występują choroby serca, przebyty udar lub podejrzenie, że pacjent należy do grupy ryzyka związanego z tymi stanami (np. w przypadku występowania podwyższonego ciśnienia krwi, cukrzycy, podwyższonego stężenia cholesterolu lub palenia tytoniu). W takich przypadkach przed zastosowaniem leku DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Przyjmowanie takich leków jak DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie przekraczać zalecanej dawki i czasu trwania leczenia.
 • jeśli pacjent jest osobą w podeszłym wieku: istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (patrz punkt 4). W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem; 
 • u kobiet mających problemy z zajściem w ciążę lub poddawanych badaniom z powodu niepłodności (DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL może zaburzać płodność i nie należy stosować go u kobiet planujących ciążę lub leczonych z powodu niepłodności); 
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia tworzenia krwi lub komórek krwi;
 • jeśli u pacjenta występuje toczeń rumieniowaty układowy lub mieszana choroba tkanki łącznej (zaburzenia układu immunologicznego wpływające na tkankę łączną);
 • jeśli u pacjenta występowały w przeszłości przewlekłe choroby zapalne jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna);
 • jeśli u pacjenta występują lub występowały inne choroby dotyczące żołądka lub jelit;
 • jeśli pacjent stosuje inne leki zwiększające ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienia, np. doustne leki steroidowe, niektóre leki przeciwdepresyjne (leki z grupy SSRI, np. inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny), leki zapobiegające powstawaniu zakrzepów takie jak kwas acetylosalicylowy lub leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna. W takich przypadkach przed przyjęciem leku DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL należy skonsultować się z lekarzem, który może podjąć decyzję o podaniu dodatkowego leku osłonowego (np. mizoprostolu lub leków hamujących wytwarzanie soku żołądkowego);
 • jeśli u pacjenta występuje astma oraz przewlekły nieżyt błony śluzowej nosa, przewlekłe zapalenie zatok i/lub polipy w nosie, ryzyko wystąpienia uczulenia na kwas acetylosalicylowy i/lub leki z grupy NLPZ jest wyższe niż u reszty populacji. Podanie tego leku może spowodować wystąpienie napadów astmy lub skurcz oskrzeli, szczególnie u pacjentów z uczuleniem na kwas acetylosalicylowy i/lub leki z grupy NLPZ.

Dzieci i młodzież

Nie badano stosowania leku DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL u dzieci i młodzieży. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku i dlatego nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży.

Lek DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach, również dostępnych bez recepty, przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Niektórych leków nie należy stosować równocześnie z lekiem DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL, a w przypadku innych leków może być konieczna zmiana dawkowania w związku z jednoczesnym przyjmowaniem leku DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL.

Należy zawsze poinformować lekarza, stomatologa lub farmaceutę w przypadku przyjmowania któregokolwiek z poniżej podanych leków jednocześnie z lekiem DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL:

Nie zaleca się równoczesnego stosowania:

 • kwasu acetylosalicylowego (aspiryny), kortykosteroidów lub innych leków przeciwzapalnychwarfaryny, heparyny lub innych leków przeciwdziałających wystąpieniu zakrzepów
 • litu stosowanego w leczeniu niektórych zaburzeń nastroju
 • metotreksatu stosowanego w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i raka
 • pochodnych hydantoiny i fenytoiny stosowanych w leczeniu padaczki
 • sulfametoksazolu stosowanego w leczeniu zakażeń bakteryjnych

Równoczesne stosowanie, które wymaga zachowania ostrożności:

 • inhibitory ACE, leki moczopędne, leki beta-adrenolityczne i antagoniści angiotensyny II stosowane w leczeniu podwyższonego ciśnienia krwi i chorób serca
 • pentoksyfilina i oksypentyfilina stosowane w leczeniu owrzodzeń w przewlekłej niewydolności żylnej
 • zydowudyna stosowana w leczeniu zakażeń wirusowych
 • antybiotyki aminoglikozydowe stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych
 • chlorpropamid i glibenklamid stosowane w leczeniu cukrzycy

Równoczesne stosowanie wymagające szczególnego rozważenia:

 • antybiotyki chinolonowe (np. cyprofloksacyna, lewofloksacyna) stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych
 • cyklosporyna i takrolimus stosowane w leczeniu chorób układu immunologicznego oraz w transplantacjach
 • streptokinaza i inne leki trombolityczne lub fibrynolityczne tzn. leki stosowane do rozpuszczania skrzepów
 • probenecyd stosowany w leczeniu dny moczanowej
 • digoksyna stosowana w leczeniu przewlekłej niewydolności serca
 • mifepryston stosowany do farmakologicznego zakończenia ciąży
 • leki przeciwdepresyjne z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)
 • leki przeciwpłytkowe stosowane w celu zmniejszenia agregacji płytek i tworzenia zakrzepów krwi.
 • tenofowir, deferazyroks, pemetreksed.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z przyjmowaniem leku DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL z jedzeniem i piciem

Tabletki leku należy połykać, popijając wystarczającą ilością wody.  Przyjmowanie tabletek z jedzeniem umożliwia zmniejszenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych dotyczących żołądka lub jelit. Jednakże, w przypadku ostrego bólu zaleca się przyjmowanie leku na pusty żołądek, np. co najmniej 30 minut przed posiłkiem, co umożliwi szybsze rozpoczęcie działania leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie należy przyjmować leku DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL, jeśli pacjentka jest w ostatnich 3 miesiącach ciąży, gdyż może on zaszkodzić nienarodzonemu dziecku lub być przyczyną problemów podczas porodu. Lek DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL może powodować problemy z nerkami i sercem u nienarodzonego dziecka. Może on zwiększać skłonność do krwawień pacjentki i dziecka oraz powodować opóźnienie lub wydłużenie okresu porodu. W ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży nie należy stosować leku DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL, chyba że lekarz uzna użycie go za bezwzględnie konieczne. Jeśli konieczne jest leczenie w tym okresie lub podczas starań o ciążę, należy zastosować jak najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy czas. Od 20 tygodnia ciąży lek DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL może skutkować zaburzeniami czynności nerek u nienarodzonego dziecka, jeśli jest przyjmowany dłużej niż kilka dni. Może to prowadzić do niskiego poziomu płynu owodniowego otaczającego dziecko (małowodzie) lub zwężenia naczynia krwionośnego (przewodu tętniczego) w sercu dziecka. Jeśli wymagane jest leczenie przez okres dłuższy niż kilka dni, lekarz może zalecić dodatkową obserwację.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku, ponieważ lek DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL może być dla niej nieodpowiedni.

Należy unikać stosowania leku DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL u kobiet planujących ciążę lub będących w ciąży. Leczenie na każdym etapie ciąży powinno być prowadzone wyłącznie zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nie zaleca się stosowania leku DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL w przypadku prób zajścia w ciążę lub badania niepłodności.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL może wywierać niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy lub senność. W przypadku zaobserwowania takich objawów nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn aż do ustąpienia objawów. W przypadku wątpliwości należy poradzić się lekarza.

Lek DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL zawiera sód

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23mg) sodu w jednej tabletce, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu’.

3. Jak stosować lek DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Dawka leku DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL zależy od typu, ciężkości i czasu trwania bólu u pacjenta. Lekarz poinformuje pacjenta, ile tabletek należy przyjmować każdego dnia i jak długo.

Zalecana dawka to na ogół 1 tabletka (25 mg) co 8 godzin i nie więcej niż 3 tabletki na dobę (75 mg).

 

U osób w podeszłym wieku lub z chorobami nerek lub wątroby zaleca się rozpoczynanie leczenia od całkowitej dawki dobowej odpowiadającej nie więcej niż 2 tabletkom (50 mg).

W przypadku dobrej tolerancji leku DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL u osób w podeszłym wieku tę dawkę początkową można następnie zwiększyć do dawki zalecanej dla ogólnej populacji (75 mg).

 

W przypadku ostrego bólu, kiedy potrzebna jest szybsza ulga, zaleca się przyjmowanie tabletek na pusty żołądek (co najmniej 30 minut przed posiłkiem), co spowoduje szybsze wchłanianie leku (patrz punkt 2 „Lek DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL z jedzeniem i piciem”).

 

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Tego leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat).

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL

W przypadku podejrzenia przedawkowania leku należy natychmiast powiadomić lekarza lub farmaceutę, lub udać się do oddziału ratunkowego w najbliższym szpitalu. Należy pamiętać, aby zabrać ze sobą opakowanie tego leku lub ulotkę dla pacjenta.

 

Pominięcie zastosowania dawki leku DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następna dawka powinna zostać podana zgodnie z schematem dawkowania (patrz punkt 3 „Jak stosować lek DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL”).

 

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane wymienione są poniżej i uszeregowane w zależności od tego, jakie jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 osób):

Nudności i/lub wymioty, bóle brzucha, biegunka, niestrawność (dyspepsja).

 

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 100 osób):

Uczucie wirowania, zawroty głowy, senność, zaburzenia snu, nerwowość, bóle głowy, kołatanie serca, zaczerwienienie twarzy, choroby żołądka, zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wzdęcia z oddawaniem gazów, wysypka, zmęczenie, ból, odczuwanie gorączki i dreszczy, złe samopoczucie.

 

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 1 000 osób):

Choroba wrzodowa żołądka, krwawienie lub perforacja wrzodu trawiennego, które może objawiać się krwawymi wymiotami lub czarnymi stolcami, omdlenia, nadciśnienie tętnicze, zwolnienie częstości oddechów, gromadzenie wody w kończynach i obrzęki obwodowe (np. spuchnięte kostki), obrzęk krtani, utrata apetytu (jadłowstręt), nieprawidłowe czucie, swędząca wysypka, trądzik, zwiększona potliwość, ból pleców, zwiększone oddawanie moczu, zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia gruczołu krokowego, nieprawidłowe wskaźniki czynności wątroby (testy krwi), uszkodzenie komórek wątroby (zapalenie wątroby), ostra niewydolność nerek.

 

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 000 osób):

Reakcje anafilaktyczne (ostre reakcje nadwrażliwości, które mogą prowadzić do wstrząsu anafilaktycznego), owrzodzenie skóry, warg, oczu i okolic narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella), obrzęk twarzy lub obrzęk warg i gardła (obrzęk naczynioruchowy), duszność spowodowana skurczem mięśni oddechowych (skurcz oskrzeli), krótki oddech, przyspieszony rytm serca, obniżone ciśnienie krwi, zapalenie trzustki, nieostre widzenie, szumy uszne, nadwrażliwość skóry, nadwrażliwość na światło, świąd, choroby nerek. Zmniejszona liczba białych krwinek (neutropenia), zmniejszona liczba płytek krwi (małopłytkowość).

 

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli pacjent zaobserwuje na początku leczenia jakiekolwiek działania niepożądane dotyczące żołądka lub jelit (np. ból żołądka, zgaga lub krwawienie), szczególnie dotyczy to osób w podeszłym wieku.

 

Należy natychmiast przerwać leczenie lekiem DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL, jeśli wystąpi wysypka skórna lub jakikolwiek ubytek błon śluzowych wewnątrz ust lub na narządach płciowych, lub jakiekolwiek objawy alergii.

 

Podczas stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych może wystąpić: zatrzymanie płynów i obrzęki (szczególnie kostek i nóg), zwiększenie ciśnienia krwi i niewydolność serca.

 

Przyjmowanie takich leków, jak DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu.

 

U pacjentów, u których występują zaburzenia układu immunologicznego dotyczące tkanki łącznej (toczeń rumieniowaty układowy lub mieszana choroba tkanki łącznej), podawanie leków przeciwzapalnych może rzadko spowodować wystąpienie gorączki, bólu głowy i sztywności szyi.

 

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do krajowego systemu raportowania pod adresem:  https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. C Jak przechowywać lek DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać blistry w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL

Substancją czynną leku jest deksketoprofen z trometamolem (36,90 mg), co odpowiada 25 mg deksketoprofenu.

Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, glicerolu distearynian, hypromeloza, tytanu dwutlenek i makrogol 400.

Jak wygląda lek DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL i co zawiera opakowanie

Lek DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL występuje w postaci białych, obustronnie wypukłych tabletek o cylindrycznym kształcie z wytłoczonym DT2 na jednej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Lek DEKSKETOPROFEN PENSAVITAL jest pakowany w opakowania zawierające 10 lub 20 tabletek powlekanych.

Możliwe, że nie wszystkie opakowania znajdują się w obrocie

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

TOWA PHARMACEUITCAL S.p.A.

Via Enrico Tazzoli, 6

20154 Mediolan – Włochy

Wytwórca:

SAG Manufacturing, S.L.U

Crta. N-I, Km 36,

San Agustín de Guadalix,

Madryt, 28750 – Hiszpania

Galenicum Health, S.L.U.

San Gabriel, 50

Esplugues de Llobregat

Barcelona, 08950 – Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Portugalia: DEXCETOPROFENO PENSAVITAL

Spagna: DEXKETOPROFENO PENSAVITAL

Włochy: DEXKETOPROFENE PENSAVITAL

Data ostatniej aktualizacji ulotki: Listopad 2023